V Konferencja Naukowa – Systemy Ratownicze, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe.

By 15 kwietnia 2019Aktualności
Systemy ratownicze w Polsce

W dniach 25-26 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się V Konferencja Naukowa Systemy Ratownicze, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. Głównym partnerem konferencji jest Fundacja Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska. Grupa Medyczna zapewni sprzęt ultrasonograficzny podczas warsztatów odbywających się w czasie konferencji.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i analiza współczesnych zagrożeń związanych z ratownictwem mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, a także zasad współdziałania podmiotów Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W czasie konferencji zostaną omówione postępy w dziedzinie medycyny wojskowej i cywilnej. Paneliści i uczestnicy będą mieli okazję do wymiana doświadczeń z zakresu medycyny taktycznej w służbach mundurowych i z zakresu ratownictwa w podmiotach tworzących i współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne przy uwzględnieniu problematyki bezpieczeństwa.

W konferencji weźmie udział ok. 300 osób, lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych reprezentujących wojskowe i cywilne służby ratownicze. Na konferencji obecni będą przedstawiciele MSWiA, WOPR, GOPR, Ratownictwa Morskiego, Szpitalnych Oddziałów ratunkowych itp.

Ramowy program konferencji

Czwartek 25.04

9.30 Otwarcie konferencji

 • Sesja I Medycyna wojskowa – zmiany – przyszłość
 • Sesja II Medycyna ratunkowa –zmiany – przyszłość
 • Przerwa obiadowa 14:00-15:00 i spotkania z Firmami
 • Sesja III Medycyna taktyczna w służbach mundurowych w Polsce i na Świecie
 • Sesja IV Ratownictwo specjalistyczne i edukacja pierwszej pomocy
 • Zakończenie I dnia Konferencji

Uroczysta kolacja 20.30 Uroczysta kolacja i zabawa taneczna

Piątek 26.04.2019

W czynnym udziale w seminariach, może brać udział każdy, kto w pierwszym dniu konferencji w wyznaczonych przez organizatora godzinach, dokona wyboru i zapisu na poszczególny punkt. Uczestnik może brać udział we wszystkich seminariach, w miarę możliwych wolnych miejsc. W chwili braku miejsca na poszczególne seminarium istnieje możliwość udziału biernego.

8.30 Otwarcie biura

9.00-13.00 Rozpoczęcie Seminariów

13.30 –14.00 przerwa obiadowa

14.30 Zakończenie konferencji (parking przy basenie AWL)

Organizator

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki

Współorganizatorzy

 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Instytut Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego z Łodzi

Więcej informacji na stronie Akademi Wojsk Lądowych.