Aplikacje: Małe części, Naczynia, MSK, Nerwy
Częstotliwość: 4,2 – 14,54 MHz
Promień: 26 mm