Wdrożenie szaf lekowych w Powiatowym Szpitalu w Gostyniu

By 22 sierpnia 2015Aktualności

Szafy lekowe zastąpiły apteczkę oddziałową na oddziale wewnętrznym i sali intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Celem wdrożenia było uzyskanie dodatniej rentowności oddziałów, prawidłowej gospodarki lekowej, rozchód leków konkretnie na danego pacjenta wraz z kosztem, bieżące monitorowanie zużycia leków w danym oddziale na pacjenta.

System ten ma również zagwarantować pełne bezpieczeństwo zarówno dla pacjenta jak również dla pracowników oddziału.

Wdrożenie szaf lekowych w miejsce apteczek oddziałowych było spowodowane koniecznością poprawy kontroli nad lekami i wyrobami medycznymi. W chwili obecnej oddział wewnętrzny ze względu na dużą ilość pacjentów z różnymi rozpoznaniami generuje największe zamówienia z apteki głównej szpitala. Za pomocą dotychczas stosowanych apteczek oddziałowych nie była możliwa (ze względów technicznych) bieżąca kontrola stanu leków i produktów leczniczych. Uporządkowanie tej części przyniosło racjonalizację zamówień i ich lepszą kontrolę, co spowodowało zmniejszenie kosztów funkcjonowania oddziału. Jednocześnie po zakończeniu tego etapu zostanie wprowadzony system elektronicznych zleceń lekarskich, wyposażony w kalkulatory JGP. Proces leczenia poszczególnych pacjentów będzie generował więc informację o faktycznych kosztach leczenia na oddziale (dane z szaf lekowych) a z drugiej strony zlecenia lekarskie zawierające wykaz procedur ICD-9 i ICD-10 będą precyzyjnie szacowały przychody oddziału. Dane będą służyły do wykonywania ciągłego pomiarowania wyników finansowych konkretnego oddziału.

 

Przed wdrożeniem:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po wdrożeniu:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA