Uscan – ultrasonograf urologiczny i automatyczny skaner pęcherza

Pierwsze na świecie inteligentne, mobilne USG dla opieki urologicznej.
Wykorzystując komputerowe algorytmy wizualizacji obrazu, Uscan aktywnie rozpoznaje kontury 3D pęcherza do pomiarów objętości, co daje znacznie dokładniejsze obliczenia niż przy użyciu standardowych urządzeń, szczególnie u pacjentów otyłych. Uscan potrafi wykonać do 256 skanów pęcherza – 32 razy więcej niż tradycyjne skanery pęcherza. Ponadto Uscan zapewnia w czasie rzeczywistym obrazowanie ultrasonograficzne nerek, miednicy, prostaty, pęcherzyka żółciowego, kamieni pęcherza oraz zapewnia łatwe i szybkie śledzenie umieszczania cewnika.

Uscan australijskiej firmy Signostics Ltd. potrzebuje tylko prostego ruchu wahadłowego nad pęcherzem, aby uzyskać bardzo dokładny pomiar. Urządzenie rejestruje 32 razy więcej danych obrazowych niż konwencjonalne skanery pęcherzy, rejestrując 256 fragmentów danych na każde przechylenie sondy, by następnie przetworzyć zebrane dane za pomocą algorytmu opartego na wizualizacji komputerowej i uzyskać model 3D wysokiej rozdzielczości pęcherza moczowego. Oferując klinicystom największą dokładność, szpitale świadczące opiekę zdrowotną w zakresie urologii mogą szybko i precyzyjnie podejmować decyzje, aby potencjalnie zmniejszyć niepotrzebne cewnikowanie i związane z nimi zakażenia dróg moczowych, a to kosztuje szpitale miliony złotych rocznie.

Galeria