SignosRT Podręczny ultrasonograf

Coraz częściej okazuje się, że dzięki badaniom USG znacznie lepiej można dokonać oceny fizykalnej, co przekłada się na lepsze wyniki kliniczne i zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej.

SignosRT Handheld USG daje lekarzom możliwość łatwego w wykonaniu uzupełnienia badań fizykalnych, dzięki jego niewielkiej wadze i intuicyjnej obsłudze.

Aplikacje medyczne, gdzie SignosRT może mieć rzeczywisty wpływ:

  • protokół eFAST
  • Wysięk z opłucnej do ustalenia miejsca punkcji
  • Wodobrzusze do ustalenia miejsca paracentezy
  • Ocena miejsc pooperacyjnych ran
  • Ocena prezentacji płodu
  • Ocena pęcherza moczowego przed cewnikowaniem