Aplikacje: Małe części, Naczynia, MSK, Pediatria, Nerwy
Częstotliwość: 1.55-5,77 MHz
Pole widzenia (max): 38mm
Przystawka biopsyjna