Szafy lekowe i Farmacja szpitalna

SZAFY LEKOWE I FARMACJA SZPITALNA

Apteki szpitalne generują nadmierne koszty, dlatego robotyzacja i automatyzacja procesów w aptece staje się koniecznością.

Systemy apteczek oddziałowych nie gwarantują poprawnej ewidencji leków na oddziałach. Proponowany przez nas model dystrybucji leków, fizycznie zabezpiecza dostęp do leków i wymusza na personelu bieżące ewidencjonowanie zużycia leków.

Opracowane od podstaw przez polski zespół inżynierów informatyków rozwiązanie, zostało poprzedzone wielomiesięcznymi konsultacjami w uznanych szpitalach na terenie całego kraju. Doskonale odpowiada realiom szpitalnictwa w Polsce, oferując unikalną jakość i funkcjonalność dostosowaną do realnych potrzeb.

Wdrożenie nie wymaga rewolucji w organizacji i funkcjonowania placówki. Wprowadza natomiast zmianę jakościową w sposobie pracy personelu, cechującą się większym zdyscyplinowaniem i odpowiedzialnością za powierzone mienie (leki i wyroby medyczne).

Gwarantujemy:
• dostosowanie funkcjonalności aplikacji do potrzeb placówki
• pełną integrację z istniejącymi systemami informatycznymi
• wysoką jakość automatyki i konstrukcji (polski producent)
• konkurencyjnie krótki czas realizacji
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w trybie 7/24

Główne korzyści:
• pełna kontrola stanów magazynowych
• optymalizacja wielkości zapasów
• optymalizacja czasu pracy personelu
• automatyzacja procesów raportowania
• automatyzacja tworzenia dokumentacji medycznej
• minimalizacja ryzyka pomyłek związanych z podaniem niewłaściwego leku
• pełna kontrola numerów serii leków

Proponowane przez rozwiązanie składa się z następujących modułów:

CRYPTEX

Skaner opakowań leków, pozwalający na zamianę tłoczonych napisów na lekach (nazwa, seria i termin ważności) na ciąg znaków binarnych. Nowatorskie narzędzie zapewniające aptece ścisłą kontrolę dostaw, automatycznie sprawdzające i weryfikujące faktyczną zawartość dostawy z jej dokumentacją.

Rozwiązanie jest pierwszym krokiem do całkowitej automatyzacji magazynów aptecznych i wykonane zostało w oparciu o technologię rozpoznawania i interpretacji obrazów, zaprojektowaną przez nas przy wykorzystaniu algorytmów sieci neuronowych.

LEONARDO

System magazynowy do ewidencjonowania przychodów i rozchodów magazynów, pozwalający na automatyczne kodowanie opakowań leków, kodem własnym szpitala (przy zastosowaniu razem ze skanerem Cryptex).

Leonardo to oprogramowanie dedykowane prowadzeniu działów farmacji w szpitalach, dające optimum korzyści, przy zastosowaniu wraz z systemem oddziałowych szaf lekowych.

MONA LISA

Szafa lekowa, która ma zastosowanie w oddziałach szpitalnych i/lub w aptece głównej. Leki przechowywane w szafie poddawane są ścisłej kontroli rozchodów. Dodatkowo monitorowane są również parametry przechowywania (np. wilgotność, temperatura) w oparciu, o które tworzone są kompleksowe metryki leków.

Dzięki swej unikalnej charakterystyce (funkcjonalności) Mona Lisa znajduje również zastosowanie w badaniach klinicznych, jako miejsce bezpiecznego przechowywania i rozliczania leków.

lub GIOCONDA

Rozwiązanie o tych samych funkcjach co Mona Lisa (stąd zbieżność nazw). Różnica polega na tym, że o ile w przypadku Mona Lisa sterowanie wbudowane jest w szafę, to w systemie Gioconda stacja sterująca zamontowana jest na mobilnym wózku. Dzięki takiemu nowatorskiemu podejściu system Gioconda doskonale sprawdza się w przypadku, gdy leki przechowywane są w zamkniętych pomieszczeniach.