Multi, 8-3 MHz

Aplikacje: kardiologiczna, przezprzełykowa, szerokopasmowa, możliwość obrotu o 180o

Głębokość skanu: 18 cm