Transrektalna, 8-5 MHz

Aplikacje: prostata

Głębokość skanu: 11,5 cm