Aplikacje: Małe części, Naczynia, MSK, Powierzchniowy, Pediatria, Nerwy, Brzuch (Dorośli)
Pole widzenia (max): 38mm